FANDOM


Vivien Bloom- Hathaway ( ur. ...06.2011) - córka Hope Bloom i Williama Hathaway'a

Po śmierci matki opiekę nad Vivien sprawował Jim Bloom .

W 2013 roku Charlie Hathaway ponownie dowiedział się o istnieniu dziewczynki i tym razem, przyjął to do wiadomości. Wystąpił o przyznanie prawa do opieki, podając się za biologicznego ojca Vivien. Badania genetyczne nie zaprzeczyły jego ojcostwu- William jest jego bratem bliźniakiem - i dlatego sąd w lipcu 2013 przekazał Vivien Hathaway'owi, uzupełniając jej nazwisko o drugi człon.