FANDOM


Ślub - uroczystość świętowania zawarcia małżeństwa, złożenie uroczystej przysięgi przed Bogiem i/lub ludźmi.


W Degrassi RPG kilkakrotnie dochodziło do celebracji tego momentu. Najsłynniejsze z nich to:

  • ślub Franceski Johansson i Alexandra de Vries
  • ślub Rachel Lopez i Lillian Heatherfield
  • ślub Mary-Ann Kowalsky i Darius'a Miles'a.